ivar-aasen

Jødedomen på nynorsk!

Vi har omsett nokre av dei mest populære artiklane våre til nynorsk. Kom tilbake, for vi håper å omsetje fleire artiklar i framtida!
Anti-Semite_graffiti_Oslo_1941

Norske jødar– Historia vår. Del 2 – Holocaust og gjenoppliving

Parallelt med at det vesle, jødiske samfunnet blomstrar, ulmar antisemittiske haldningar både i Noreg og resten av Europa.
fam-ullmann

Norske jødar – Historia vår. Del 1 – Tidleg historie

Jødar er ein nasjonal minoritet i Noreg, og har budd i landet sidan forbodet i grunnlova vart oppheva i 1851. Vi tel ca. 2.000, og det finst organiserte forsamlingar med synagogar i Oslo og i Trondheim.

Mai 2022

Alle de jødiske veiviserne tok turen nordover til Trondheim denne måneden. I tillegg til å gjennomføre vellykkede skolebesøk på blant

Sidduren-oppslatt-på-Shema

En norsk siddur

Etter over 10 års arbeid og utallige arbeidstimer, ble for første gang en norsk siddur utgitt. Tidligere har vi brukt

Rachel & Rabbineren

Rachel og Rabbineren er en podkast hvor Rabbiner Joav Melchior og Rachel Mizrachi diskuterer og utforsker forskjellige temaer i jødedommen. Hva står det i de jødiske tekstene? Hvordan forstår og praktiserer norske jøder det som tekstene forteller? Har jødedommen litt flere nyanser enn hva mange tror?