Vi snakker om Israel – episode 2: Antisionisme

Jødiske nordmenn snakker sammen om begrepet antisionisme. Er antisionisme antisemittisme? Føler de som deltar i denne samtalen seg komfortabel med å vise frem sitt forhold til Israel og sionismen? Påvirker kritikken av Israel dem?