Bar og Bat Mitsva – velkommen til voksenverdenen!

Jente-BarMitsva-Jerusalem

Når ei jødisk jente fyller 12 år, og en jødisk gutt fyller 13, er de Bar og Bat Mitsva. Men hva menes med det – ligner det en kristen eller human-etisk konfirmasjon?

Voksne forpliktelser

Bar Mitsva og Bat Mitsva betyr henholdsvis pliktens sønn og datter.  En jente blir automatisk Bat Mitsva når hun fyller 12 år, og en gutt blir automatisk Bar Mitsva blir når han fyller 13. Teknisk sett betyr dette at man er nå forpliktet til å holde de jødiske mitsvot, for eksempel å tenne Shabbat-lys eller be tre ganger daglig.  Teknisk sett er ingen studier eller framførsel i synagogen påkrevd, Bar og Bat Mitsva er noe man blir, og er.

For å lese Tora må man øve seg godt

På 1400-tallet, derimot, ble det vanlig at en gutt ble kalt opp til Toraen for å motta en velsignelse fra sin far, og lese fra Tora.[1]  Og på 1500-tallet leser vi om festmåltidet som følger markeringen, og har fulgt den i århundrene siden. [2]

Det er ikke helt tilfeldig at lesing fra Tora har utviklet seg til å bli den store markeringen for at en gutt er Bar Mitsva, siden det å lese fra Tora er en viktig del av gudstjenesten på Shabbat og helligdager, og for at tradisjonen skal fortsette er det nødvendig at jøder lærer seg å lese høyt fra ToraToraen er skrevet på hebraisk, uten vokaler, og når man leser Tora høyt må man lese ifølge en bestemt melodi, og det er selvfølgelig ikke nedskrevet noter!  Det sier seg selv at man må øve mye for å få dette til, og det er det de fleste jødiske gutter gjør for å markere at de er Bar Mitsva.

Toraen er delt opp i 54 avsnitt, og man velger å lese et bestemt avsnitt, enten fordi det er uken man feirer sin bursdag ifølge den jødiske kalenderen, eller fordi et avsnitt har en spesiell betydning.  Det er vanlig at man forbereder seg ved å ta timer med en Rabbiner eller en Kantor for å lære seg å lese avsnittet sitt.

Det er også vanlig at man holder en liten forelesing, eller Dvar Tora, om det stykket i Tora man nettopp har lest høyt i synagogen.  Det er forresten ikke nødvendig å lese opp stykket i synagogen, selv om det er det de fleste gjør.  Mange drar for eksempel til Jerusalem for å lese opp sitt stykke ved klagemuren.

Leser ikke jentene fra Tora?

Jo, i tradisjonelle, reformerte og liberale menigheter, spesielt i USA og England, er Bar og Bat Mitsva markeringen like for både jenter og gutter. I de fleste ortodokse forsamlinger markeres gutter og jenter litt forskjellig – ofte leser guttene fra Tora og gir en Dvar Tora, mens jentene ofte bare gir en Dvar Tora, og ikke alltid under Shabbat-gudstjenesten.  I andre forsamlinger leser jentene fra Tora, men ikke under Shabbat-gudstjenesten.

I menigheten i Oslo kan jentene velge om de vil gi en Dvar Tora, eller både lese Tora og gi Dvar Tora, men ikke under Shabbat-gudstjenesten.

Festmåltid!

Etter man har lest sitt Tora-avsnitt i synagogen, vanligvis til stor jubel fra forsamlingen, som synger gratulasjonssang, avholder familien et lite festmåltid i synagogen, hvor hele menigheten er velkommen.

Mange har ofte et større festmåltid etter at Shabbat er slutt, hvor venner og familie er invitert.  I USA og England har man ofte gedigne fester med toastmaster som leder forskjellige leker og spill, DJ som spiller til dans, og mange har et tema for festen som rommet er pyntet i, som for eksempel Star Wars!

Veldedige gjerninger

Mitsva betyr forbud og påbud, og en av mitsvotene man må holde er å gjøre veldedige gjerninger.  Derfor velger mange i forbindelse med sin markering et tema, eller en sak man er opptatt av, som man lærer mer om og jobber og selger ting for å samle inn penger til den saken, samtidig som man forteller om prosjektet når man holder talen sin.

[1]  Orchot Chayyim  Rabbi Aaron ben Jacob HaCohen, Lunel. Frankrike ca. 1327 og Hilchot Keriat HaTorah,  Rabbi Jacob ben Moshe Moellin (c. 1365–1427) av Mainz, sitter i The Book of Maharil, ed. S. Spitzer (Jerusalem 1989), 453

[2] Solomon Luria (Maharshal, 1510-1574), Yam Shel Shelomo til Babba Kamma 7:37, 98a.