Blåsing i shofar på Rosh hashana

Det skal være en dag med hornblåsing for dere.

Selv om man leter grundig gjennom hele Toraen finner man ikke «nyttår» eller «nyttårsfesten». Samtidig er Rosh hashana en av de viktigste helligdager i den jødiske kalenderen – og kalles ofte for jødisk nyttår.

Rosh hashana feires på første og andre dagen i måneden Tishre. Denne måneden faller alltid en gang på høsten. I 2023 feires Rosh hashana fra kvelden 15. september til kvelden 17. september.

I toraen kalles festen «dagen med hornblåsing». Hornet er en shofar – et bukkehorn. Derfor er den helt sentrale delen av gudstjenesten på Rosh hashana blåsing i shofar. Der er fire ulike lyder som blåses, 100 i alt:

Tekia – en lang monoton tone

Shevarim – som er samme lange tonen delt i tre separate toner

Teru’a – som er samme lange tonen delt i ni separate toner

Tekia gedola (den store tekia) – en ekstralang tone

En måte å forstå shofar-blåsingen på Rosh hashana er at den skal vekke til selvrefleksjon. At vi skal minne oss selv det som vi har gjort mot eller sagt om våre medmennesker – som ikke er greit. Vi skal da søke å ordne opp i forhold til våre medmennesker. Shofar-blåsingen minner oss også om vårt forhold til Gud. Også her bør hver og en reflektere om hvordan vi kan forbedre oss i det nye året.