I over 2,500 år har jøder vært bosatt i områdene rundt hele Middelhavet, inkludert Nord-Afrika.  Italia har for eksempel hatt fast jødisk bosetting de siste 2,000 årene.  

Men med forfølgelser om migrasjoner har jøder spredt seg ut i verden.

Her forteller vi om jødiske liv i steder vi vanligvis ikke forbinder med jøder

Jøder i de fire verdenshjørner