Undervisningstilbud

Tilbud til skoler

Det er få jøder i Norge, og mange ungdommer har aldri møtt en jøde. På mange skoler blir likevel ordet «jøde» brukt som et skjellsord.

Les mer »