Er det riktig at jøder ser på seg selv som «det utvalgte folket»?

det utvalgte folket

Uttrykket «det utvalgte folket» har gjennom historien blitt brukt mot jødene. Jøder har blitt beskyldt for å se på seg selv som bedre enn andre. Men jødedommen mener selvfølgelig ikke at noen mennesker er født mer verdt enn andre mennesker. Hele menneskeheten, og dermed alle mennesker, er skapt i Guds bilde, alle har samme unike og ukrenkelige menneskeverd.

Hva menes da med uttrykket «det utvalgte folket»? Det menes at jødene er utvalgt til å holde lovene i Toraen! Jøder er forpliktet til å holde alle Toraens regler, denne forpliktelsen har andre mennesker ikke.

Les mer om dette her.