Er det riktig at jøder ser på seg selv som «det utvalgte folket»? Spør oss om …

det utvalgte folket

Uttrykket «det utvalgte folket» har gjennom historien blitt brukt mot jødene. Jøder har blitt beskyldt for å se på seg selv som bedre enn andre. Men jødedommen mener selvfølgelig ikke at noen mennesker er født mer verdt enn andre mennesker. Hele menneskeheten, og dermed alle mennesker, er skapt i Guds bilde, alle har samme unike og ukrenkelige menneskeverd.

Hva menes da med uttrykket «det utvalgte folket»? Det menes at jødene er utvalgt til å holde lovene i Toraen! Jøder er forpliktet til å holde alle Toraens regler, denne forpliktelsen har andre mennesker ikke.

Les mer om dette her.