Er noen mennesker mer verdt enn andre? Spør oss om …

I Toraens fortelling om menneskehetens begynnelse står det: «Dette er beretningen om Adams slektshistorie. Den dagen Gud skapte mennesket, gjorde han det i Guds liknelse. Han skapte dem som hankjønn og hunkjønn, og han velsignet dem og kalte dem mennesker den dagen de ble skapt» (1 MB 5.1-2). Mennesket er skapt av Gud og i Guds liknelse. Hele menneskeheten dvs. alle folkeslag, alle raser, kvinner og menn osv. Med dette fastslår Toraen prinsippet om likeverd og at menneskeverdet er ukrenkelig. I en teoretisk diskusjon i Talmud om det kan finnes situasjoner der en kan ta et annet menneskes liv, kastes et skarpt og retorisk spørsmål inn: «Er ditt blod mer rødt enn din nestes blod?», dvs. er det ene menneskeliv mer verdt enn et annet? Svaret er naturligvis nei. Prinsippet om likeverd har avgjørende konsekvenser for jødisk etikk og dermed forholdet til sine medmennesker. Parallelt med dette er det viktig å forstå alle mennesker er unike, ikke ens. Innen jødedommen har ulike mennesker ulike roller. For eksempel var det kun etterkommerne etter ypperstepresten Aron – Moses sin bror – som tjenestegjorde i tempelet i Jerusalem. I jødedommen har kvinner og menn i noen kontekster ulike religiøse forpliktelser. Dette betyr selvfølgelig ikke at noen er mer verdt enn andre.