Hebraisk er et semittisk språk som inneholder lyder som ikke finnes på norsk. På dette nettstedet har vi brukt «ḥ» (h med en prikk under) henholdsvis «ḳ» (k med en prikk under), når vi transkriberer uttrykk med de hebraiske bokstavene «ח», henholdsvis «כ».

Begge uttales som i slutten til etternavnet til den kjente tyske komponisten Johann Sebastian Bach, dvs. som «ch» i Bach.