Jøder i de fire hverdenshjørner

3000 år i historiens utrolige favntak

Jødedommens geografiske historie startet for nær 3,000 år siden i det som nå er Israel.

I over 2,500 år har jøder vært bosatt i områdene rundt hele Middelhavet, inkludert Nord-Afrika.  Italia har for eksempel hatt fast jødisk bosetting de siste 2,000 årene.  Jøder som drev med handel har helt fra middelalderen av reist så langt som til Kina, og i dag er det fortsatt en liten jødisk menighet i den kinesiske byen Kaifeng.

På disse sidene vil vi presentere jøder som bor langt unna de moderne sentrene for jødedommen.  Vi vet hvordan mange av disse jødiske felleskapene ble opprettet, men det er også mange vi ikke kjenner opprinnelsen til, som for eksempel Lemba jødene i Sør-Afrika.

Spørsmålet om hvem er en jøde, og hva det betyr å være jødisk, blir da et veldig relevant spørsmål.  Spesielt når grupper har praktisert en form for jødedom, gjerne i flere hundre år, uten å ha kjennskap til de tekster og tradisjoner som de fleste jøder i verden oppfatter som normgivende.

Noen av de artiklene vi legger ut her har et personlig preg. Dette skyldes at artikkelforfatterne har ”oppdaget” disse menighetene på sine reiser, og skrevet om dem i form av reisebrev til Det Mosaiske Trossamfund.