Jødisk Norsk Historie

Vintage_jøder_sommer

Jakten på et jødisk opphav

Av: Vibeke Kieding Banik (førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge)        Dag Kopperud (historiker og samlingsforvalter, Jødisk Museum i Oslo) Svært ofte får Jødisk Museum i Oslo henvendelser fra folk som lurer på om de har et jødisk opphav. Denne antagelsen er gjerne basert på muntlige overl... Les mer...
Norske-jøder

Norske jøder – vår historie

Norske jøder er i dag en nasjonal minoritet, og har bodd i landet siden grunnlovsforbudet ble opphevet i 1851.  Vi teller ca. 2.000, og det finnes organiserte menigheter med synagoger i Oslo og Trondheim.  Noen har bodd her i fem generasjoner, mens andre igjen har innvandret fra bl.a. Danmark, USA o... Les mer...