Homofili i jødedommen

lesbisk-par-blomstereng

Hva sier jødedommen om homofili, og homoseksuell omgang spesielt? Er det lov eller er det forbudt? Som så mange andre ting i jødedommen er svaret avhengig av hvem du spør.

Den bibelske bakgrunnen

Den bredeste oppfatningen om homofili i jødedommen stammer direkte fra Tredje Mosebok 18:22 og 20:12. Begge Tora-versene beskriver et absolutt forbud mot at to menn har samleie med hverandre.[1] Her taler Toraen altså ikke imot homofili, men om visse handlinger mellom to menn.  Lesbiske forhold er ikke direkte diskutert i Toraen, men i middelalderen mente Rambam at lesbisk sex var straffbart.[2]

Toraen sier at to menn ikke skal utføre visse handlinger, men ønsket om å gjøre disse handlingene er ikke forbudt. Sagt på en annen måte så er det teknisk sett ingen forbud mot homofili, bare enkelte homofile handlinger.  Det er verdt å merke seg at også heterofil seksualitet er regulert i jødedommen; selv ektepar i egne hjem må følge visse retningslinjer.

Men det er ikke noe forbud mot et emosjonelt forhold mellom to menn, eller to kvinner. Det er heller ikke noe forbud mot å ha homoerotiske tanker og følelser. Selvsagt er det vanskelig, hvis ikke umulig, å kunne leve et fullt og sunt homoseksuelt liv uten å kunne uttrykke sin seksualitet.

Talmud og tolkning

Tradisjonelt har derfor Talmud tolket at homofili er forbudt.  Det var, dog,  vanskelig for rabbinerne i Talmud å tenke seg et monogamt, langvaring homofilt forhold slik vi er vant til i dagens samfunn.

Kjernefamilien, hvor en mann og en kvinne gifter seg og får barn, blir betraktet som normen. En stor del av de jødiske ritualene foregår nettopp i hjemmet. Det er derfor lagt stor vekt på å stifte familie, og familier kan oppleve dyp sorg og skam hvis deres barn ikke følger denne normen.

Inkludering, ikke straff

Teksten om seksuelle relasjoner mellom menn er sterk og klar i sin fordømmelse. I det hele tatt har Toraen veldig mange sterke bud hvor straffen for å ikke overholde dem er heftig.  Ett eksempel er de absolutte påbudene i forhold til å holde Shabbat og Kosher.

Men i praksis møter de menneskene som ikke overholder påbudene lite fordømmelse. Det er faktisk like ille, om ikke verre, å prøve å lure en motpart i en forretningsavtale.

På en måte blir det opp til partene i et homoseksuelt forhold om de vil overholde forbudet mot samleie mellom to menn.

homofile-danser

Homoseksualitet og ortodoks jødedom

For en jøde som vil følge alle Toraens påbud og forbud (mitsvot), og den tradisjonelle måten å tolke disse på, er de bibelske forbudene vanskelige å komme rundt. Det har vært et dilemma, for selvsagt finnes det ortodokse jøder som er homofile.

Det at homofile skjuler sin legning og ikke kan leve åpent, gjør at de kan oppleve skam. De har giftet seg og holdt sin legning skjult, og både de, partnerne, barna og det jødiske samfunnet vil kunne ta skade av dette..

Det finnes ortodokse homofile press-grupper som prøver å sette homofili på dagsorden. Prosessen er viktig og pågående, men det tar tid å endre holdninger. På mange måter ligner denne prossesen på debatten i den norske kirken, bare 15-20 år senere – innholdet i debatten er relativt identisk.

Høsten 2020 uttalte den innflytelsesrike, ortodokse rabbineren Benny Lau at homofile par bør få bo sammen, være kantor og rabbiner i synagoger, og også at det bør utarbeides en ortodoks partnerskapsseremoni.[3]

Menneskelig verdighet

Det som er sikkert er at det jødiske prinsippet man finner i Talmud, Kvod HaBriot, om at man skal bevare alle menneskers verdighet, er overordnet.  Heterofil eller homofil, vi er alle likeverdige som mennesker og en verdifull del av det jødiske felleskapet.

I tillegg har vi teksten fra Andre Mosebok 23:9 som sier «Du skal ikke undertrykke en innflytter! Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.»  Av dette tolker vi at kjenner følelsen av å være undertrykt, og at vi ikke skal undertrykke andre. Vi skal vise menneskelig forståelse.  Det innebærer at man ikke har lov til å be homofile om å slutte å være homofile, de skal være seg selv.

Homofili i menigheten i Oslo

Blant medlemmene i synagogen i Oslo finner man alle slags mennesker, med forskjellige religiøse og politiske meninger.  Alle jøder er velkommen som medlem i menigheten uansett legning. Vi har flere homofile og lesbiske medlemmer, og alle kan delta i debatten og sette agendaen.  Man kan til og med være uenig med rabbineren!

De fleste jøder i Norge er ikke mitsvot-orienterte, de følger ikke så mange av Toraens og Talmuds forbud og påbud.  Ikke alle jøder i Norge danner sine meninger om homofili utfra et religiøst standpunkt, men ofte mer fra et personlig ståsted.  Det finnes jøder i Norge som er reformert eller konservative, og deres holdninger kan være preget av det.

Men det er likevel noen restriksjoner: Siden synagogen i Oslo er ortodoks vier den ikke homofile par. I andre retninger av jødedommen vies både homofile og heterofile par.

Homofili innen andre retninger av jødedommen

Reformjødedom, som det finnes mest av i USA, England og Israel, mener at lovene i Andre Mosebok handler om rituell, religiøs prostitusjon, ikke homofil praksis. De deler altså ikke oppfatningen om at Toraen har forbud mot at to menn har samleie med hverandre.

I 1990 kunne homofile bli ordinert som rabbinere, og i 2000 tillot de at homofile ekteskap kunne bli utført i en synagoge av en rabbiner.  Helt siden 1972 har de hatt en synagoge for homofile og lesbiske.

Konservativ jødedom mener at et overordnet prinsipp er at man skal bevare det halaḥiske systemet, men at dette er dynamisk og ikke statisk.[4]  De uttaler at det som en gang virket som en forsettlig avvisning av Toraens ideal om heterofile ekteskap, nå blir forstått som et dypt ønske fra homofile og lesbiske jøder om å helliggjøre sitt liv og å etablere familier basert på mitsvot»

Siden 2006 tillot de homofile å bli ordinert som rabbinere i USA (i Israel siden 2012).  Menighetene kan selv velge om de ønsker en homofil eller heterofil rabbiner.  Siden 2012 har de hatt en ekteskaps-seremoni, noe ulik den for heteroseksuelle.

gay-pride-israel

Homofili i Israel

Israel, den jødiske staten, har kommet ganske langt når det gjelder homofile rettigheter. Israel det er det eneste landet i Midtøsten som tolerer homofili, og er et av de mer liberale landene i Asia.

Blant annet har homofile like rettigheter i militæret. Dana International er et annet eksempel, som transseksuell kvinne representerte hun Israel i Melodi Grand Prix så tidlig som i 1998 og vant turneringen. Hver sommer er det en stor pride-parade i Tel Aviv.

Men homofile kan fortsatt ikke gifte seg med hverandre i landet siden alle ekteskap mellom jøder i Israel er underlagt det ortodokse rabbinatet.

 

[1] Tredje Mosebok 18:22: Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig;  Tredje Mosebok 20:13: Når en mann ligger med en annen mann slik en ligger med en kvinne, har begge gjort noe avskyelig. De skal dø. Deres eget blod kommer over dem.

[2] Mishnei Torah, lov om forbudte seksuelle relasjoner 21:8

[3] https://www.jta.org/2020/10/12/israel/israeli-orthodox-leader-judaism-does-not-forbid-same-sex-couples-from-building-a-family

[4] Læren om mitsvot, forbud og påbud i jødedommen