Hva menes med «den muntlige toraen»? Spør oss om …

Jødedommen har både en skriftlig Tora og en muntlig Tora! Ifølge jødiske tradisjon mottok Moses begge på Sinai-fjellet da jødene dro ut av Egypt. Den skriftlige Toraen kjenner vi også som de fem mosebøkene. Toraen inneholder fortellingen fra verdens skapelse til folket er blitt befridd fra slaveriet i Egypt, til lovgivningen på Sinai-fjellet og til at de ved slutten av femte mosebok står klar til å bosette seg i det lovde landet. Den muntlige Toraen er de detaljerte levereglene som er basis for jødedommen i praksis. Vi knytter forståelsen av hvordan vi praktiserer jødedommen helt tilbake til Moses på Sinai. Imidlertid ble det etter hvert nødvendig å skrive ned den muntlige toraen. Dette verket kalles for Talmud. Talmud, den nedskrevne muntlige toraen, ble til over en lang periode. Fra ca. år 0 til ca. år 500. I tillegg til lover og leveregler inneholder Talmud også mange fortellinger.