Hva skjer med oss når vi dør? Spør oss om …

Jødedommen handler om livet! Døden er når livet er slutt. Døden er utenfor menneskets forståelse. Det finnes imidlertid innen jødedommen begrep som «den kommende verden» og «Edens hage» (Paradis) og tro på at våre handlinger i livet påvirker vår skjebne i det hinsidige. Noen grupper innenfor jødedommen legger stor vekt på disse forestillingene. Andre påpeker at søkelyset på ting som er utenfor vår begrepsverden og forståelse kan fjerne menneskets fokus på livet i denne verden. De understreker da også at motivasjonen for å handle godt i livet ikke kun skal drives av ønsket om å få belønning i en hinsides verden som vi når alt kommer til alt ikke vet noe om.