Hvor mange jøder bor i Norge? Spør oss om …

JMO_ut_i_skogen

Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor mange jøder bor i Norge, men man regner med at det bor mellom 1.500 og 2.000 her til lands.  Det finnes heldigvis ingen registrering av mennesker i Norge der hver borger må erklære – eller eventuelt bli tillagt – tro eller livssyn. Derimot finnes det ulike trossamfunn, der Den norske kirke – tidligere statskirken – er langt den største. Det er frivillig for alle borgere i Norge om de ønsker å være med i et tros- eller livssyns fellesskap, uansett om den enkelte definerer seg selv som å være kristen, muslim, jøde eller noe annet.

Det finnes to registrerte og offisielt anerkjente jødiske trossamfunn i Norge: Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) og Det jødiske samfunn i Trondheim (DJST), der DMT i Oslo er størst. Disse jødiske samfunnene har til sammen i overkant av 900 medlemmer. Det finnes også en del jødiske nordmenn som ikke er medlem av en av disse to organisasjonene. Det er derfor vanlig å anta at det finnes mellom 1.500 og 2.000 jøder i Norge.

Les mer om jødenes historie i Norge her.