Hvor praktiserende er norske jøder? Spør oss om …

Synagogen-Oslo

Det er et bredt mangfold i hvordan norske jøder velger å praktisere sin religion. Slik som i alle andre religioner, er noen mer troende og opptatte av å overholde de religiøse påbudene enn andre. Mange er sekulære og ser først og fremst på jødedom som en del av deres identitet og tilhørighet til et kulturelt fellesskap. Andre er mer religiøse og går oftere i synagogen eller følger kosherreglene. Og alt midt i mellom.

Det Mosaiske Trossamfund Oslo, den største menigheten i Norge, er en ortodoks menighet. Dette til tross for at de fleste medlemmene ikke er ortodokse. Det er et bevisst valg, siden vi ønsker at alle jødene i landet kan føle seg velkomne og representert, og det kan kun gjøres gjennom en ortodoks ramme. Dette innebærer blant annet at kvinner og menn sitter separat under gudstjenesten.