Hvordan har det seg at noen jøder ikke tror på gud? Er ikke det et paradoks? Spør oss om …

Jødedom er mer enn bare en religion. Det har også et etnisk element, og som jøde er man dermed en del av et kulturelt fellesskap uavhengig av hvor religiøs man er eller hvorvidt man i det hele tatt tror på gud. Jøder uten gudstro kaller seg derfor ofte “sekulær jøde” eller “jødisk ateist”, istedenfor å slutte helt å identifisere seg med jødedommen.