Hvorfor skapte Gud mennesket? Spør oss om …

far-sonn-leker

Jødedommen tror at Gud skapte mennesket. Hvordan dette mer konkret skal forstås er utenfor menneskelig forståelse. Vi kan kun forstå verden og alt omkring ut fra et menneskelig perspektiv.

Derfor er det rimelig å anta at vi aldri med sikkerhet kommer til å vite, eller forstå presist, hvordan eller hvorfor verden ble skapt siden Toraen og jødedommen ikke beskjeftiger seg med dette.

I stedet for å spekulere i hvordan og hvorfor bør vi heller spørre oss selv hva vi som mennesker skal gjøre her i verden. I Toraen fortelles det: «Dette er beretningen om menneskets slektshistorie. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han dem i Guds lignelse. Han skapte dem som hankjønn og hunkjønn, han velsignet dem og kalte dem for mennesker på den dagen de ble skapt» (1 Mos 5,1-2).

Dette lærer oss den store verdien av hvert enkelt menneske og hvert eneste menneskeliv. Rabbi Tarfon, en rabbiner som levde i tiden etter ødeleggelsen av det andre tempelet i år 70, ble en gang utfordret til å fremheve ett sentralt prinsipp fra Toraen og jødedommen. Han valgte da nettopp tanken om at mennesket er skapt i Guds lignelse. Derfor er menneskeverdet for alle mennesker ukrenkelig og alle mennesker likeverdige.