Podkast #13 – Hvorfor spiser ikke jøder svinekjøtt

Bilde av svin

Det finnes mange matregler i Jødedommen og disse reglene betegnes som «Kosher». For at et dyr skal være kosher må det ha kløvde hover og være drøvtyggere i tillegg til at de må slaktes i henhold til jødisk lov. Det er flere dyr som ikke oppfyller disse kriterier. I Toraen blir blant annet både kanin, kamel, fjellgrevling og grisen nevnt. Hvorfor er det akkurat svinekjøtt som har fått så stort fokus når det snakkes om kosher-regler? Hva skjer hvis en jøde spiser svin? Hva menes det med at disse dyrene er urene?