Jeg har hørt at jødedommen ikke driver med misjon? Spør oss om …

hender-hjerte

Men hvis jøder mener at deres tro er den sanne veien til Gud, blir det ikke da feil ikke å inkludere andre i sin tro, gjennom misjon?

Det er riktig at jødedommen ikke driver med misjon. Dette er fordi vi ikke har, og ikke ønsker, en slags enerett på den sanne troen. Utgangspunktet er at vi mener at det kun er jøder som er forpliktet til å holde alle Toraens lover. Verden ville vært fattig hvis alle mennesker kun hadde den jødiske veien til Gud.

Men hvis jøder tror at den jødiske måten tro er sann burde man da ikke ønske aktivt å inkludere andre? Svaret er at jødedommen, og dermed den jødiske veien til Gud, er riktig for jøder. Andre religioner har sine egne, likeverdige, veier til Gud.