Jødedomen på nynorsk!

Vi har omsett nokre av dei mest populære artiklane våre til nynorsk. Kom tilbake, for vi håper å omsetje fleire artiklar i framtida!

Kva er kosher?

Davidstjerna

Kva er jom kippur?

Norske jødar – Historia vår. Del 1 – Tidleg historie

Norske jødar– Historia vår. Del 2 – Holocaust og gjenoppliving