Jøder ber faste bønner til faste tidspunkter. Skal ikke bønn gi uttrykk for alt det man selv har på hjerte? Spør oss om …

I jødedommen er bønn en forpliktelse på samme måte som en rekke andre påbud. Jøder ber tre ganger hver dag: på morgenen, ettermiddagen og kvelden. Bønnene står i den jødiske bønneboken, siddur. De er skrevet i flertall og ment for å leses i fellesskap. Bønnene uttrykker våre håp og visjoner, for eksempel om fred på jorden, at det skal at det skal regne nok, at Gud skal gi menneskene visdom osv.

Forskjellige folk opplever naturligvis det å be disse bønnene ulikt. For noen er det en sterk emosjonell opplevelse, for andre kan det føles mer som bare plikt. Samtidig er det fullt mulig å be mer personlige bønner i tillegg, men dette er ikke en del av jødedommens religiøse forpliktelser. Bønn i jødedommen er ikke nødvendigvis ment for å påvirke hva som vil skje, men snarere for å utvikle forholdet mellom mennesket og Gud.