Kan man besøke synagogene i Norge? Spør oss om …

Synagogen-Oslo-Steintavlene

Synagogene i Norge er ideelt sett åpne for alle, dvs. at alle som har lyst til å overvære en gudstjeneste i synagogen er velkommen. De som oppførte synagogen i Oslo for snart 100 år siden ønsket fra starten å markere dette gjennom valget av den hebraiske teksten som er skrevet over døren på utsiden av synagogen: «Mitt hus skal kalles et hus for bønn for alle folkeslag».

Dessverre er virkeligheten ikke alltid slik vi skulle ønske det. Det har i de senere årene vært angrep mot synagoger og andre jødiske bygninger rundt i Europa, også skudd med automatvåpen mot synagogen i Oslo. Derfor har synagogene i Oslo og Trondheim satt i verk ulike sikkerhetstiltak som inkluderer vakter i forbindelse med gudstjenester i synagogene. Hvis man ønsker å overvære en jødisk gudstjeneste anbefales det at man tar kontakt på forhånd.