Hva er Kiddush?

Kiddush-beger

Kiddush er bønnen og seremonien som innleder Shabbat måltidet, og de fleste av våre helligdager – vi helliggjør Shabbat ved å resitere Kiddush på hebraisk. Tradisjonelt er det mannen i familien som resiterer Kiddush, men også kvinner kan gjøre det.

Huske og helliggjøre

Fredag ​​kveld resiterer man Kiddush over et beger fylt med vin eller druesaft. Resiteringen av Kiddush minner oss om at Gud skapte verden på seks dager, og hvilte på den syvende. Vi velsigner vinen, og takker Gud for å ha gitt oss påbudet om å feire Shabbat.

I utgangspunktet er ikke fredag annerledes enn andre ukedager.  Det er vi mennesker som gjennom handling og bønn gjør Shabbat hellig ved å «Huske sabbatsdagen og holde den hellig»[1]. 

Fredagsmåltidet

Etter at Kiddush er resitert blir begeret sendt rundt slik at alle ved bordet kan ta en slurk fra det. Mange familier har et spesielt beger, kalt et Kiddush-beger, reservert for dette formålet.  Mange familier har også små Kiddush-begre som man heller vin i fra det store begeret, eller direkte fra flasken, slik at hvert familiemedlem drikker av sitt beger.

Hvis man ikke har vin eller druesaft tilgjengelig kan man resitere Kiddush over brød, men dette er unntaket, ikke regelen. Etter Kiddush og vin er det tid for et godt kveldsmåltid.

Lørdag morgen og andre helligdager

Lørdag morgen sier man en litt kortere Kiddush etter morgengudstjenesten, og før lunsj. På lørdager kan Kiddush sies over andre drikker enn vin og druesaft. Man sier også Kiddush for å innlede andre helligdager, og på morgenen etter helligdagsgudtjenesten.  Siden man faster på Jom Kippur sies ikke Kiddush, og heller ikke på helligdager som annuka og Purim, da disse ikke har bibelsk opprinnelese.

Kiddush betyr også samling

I de fleste menighetene, spesielt utenfor Israel, er Kiddush lørdag morgen ukens høydepunkt, og et samlingspunkt for felleskapet.  Resiteringen blir gjerne etterfulgt av enten kaker og snacks, eller en full lunsj.  Her kan man hygge seg sammen med venner og kjente, og ofte arrangeres det aktiviteter for barn og voksne, som studiesirkler.  Synagogen i Oslo arrangerer kiddush hver lørdag etter shabbat gudstjenesten.

Hvis en familie har noe spesielt å feire, for eksempel Bar Mitsva eller Bat Mitsva, vil familien ofte sponse Kiddushen og gjøre den ekstra festlig.

Kiddush-Oslo
Kiddush bordet er dekket til hannuka etter shabbat gudstjenesten i syngagogen i Oslo

[1] Andre Mosebok 20:8