Kosher i Norge

Se hvordan jøder i Norge holder kosher!

Vi blir med i butikken hvor vi bruker kosher appen, baker ḥalla til shabbatog ser hvordan et kosher kjøkken ser ut.

Denen filmen er laget for NDLA.  Brukt med tillatelse: CC-BY-NC-SA-4.0 Leverandør: Film_konsulentene