Mai 2020 – Nesten tilbake til normalen

Maya_virtuelt_klassebesok1

Denne månden (mai)  har vi endelig fått mulighet til å dra tilbake på kontoret. Det er vi begge glade for.

Vi har fortsatt med såkalte online besøk. Da vi er tilbake på kontoret og de fleste elevene er tilbake i klasserommene har vi nå hatt online besøk med og på storskjerm i elevenes klasserom. Vi har fått sett elevene samlet og de har sett oss samlet, noee som at gjort at besøk over nett blir litt mer «normale».

Flere nye lærere kontaktet oss i mai og spurte om vi har mulighet til å møte elevene deres gjennom Teams. Det er spennende for både oss og dem å møtes for første gang over nett, spesielt når læreren ikke har kjennskap til Veiviserne fra før av.

Vi er glade for at denne løsningen har fungert både for oss og klassene. Vi har fått tilbakemelding fra lærere at timen har vært nyttig og spennende. I tillegg til at elevene synes det har vært viktig å møte mennesker fra en religion og kultur de selv ikke er så kjent med.  Det gleder oss at lærere har brukt opplegget vårt som en del av variert læring for elevene!

Selv om online besøk har fungert godt som erstatning for personlige skolebesøk – gleder vi oss til å møte elever igjen til høsten

Selv om online besøk har fungert godt som erstatning for personlige skolebesøk – gleder vi oss til å møte elever igjen til høsten!