Mars 2022 – Reisefeber!

Denne måneden har blitt preget av mye reising for de jødiske veiviserne! Talia og Jakob hadde en uke i Rogaland der vi besøkte Vågen vgs, Sola ungdomsskole og Bryne vgs. De jødiske veiviserne har også vært i Trøndelag og på Innlandet i Hamar og Lena i løpet av mars. 

I slutten av mars ble de jødiske veiviserne orientert om et web-seminar arrangert av HL-senteret og POLIN (Museum of the History of the Polish Jews). Seminaret rettet seg mot museumspedagoger og formidlere ved minnesteder og andre arenaer for undervisning i Polen og Norge, og har et spesielt fokus på formidling av sensitive temaer som fordommer, fremmedfrykt, rasisme og menneskerettighetsbrudd.  Web-seminaret ble arrangert på Zoom der flere norske institusjoner og grupper holdt innlegg. Talia presenterte informasjonstiltaket som jødiske veivisere jobber under, før hun deltok i en panelsamtale med andre brobyggere og formidlere. De delte erfaringer og verktøy slik at vi sammen kan jobbe mot våre felles mål.