Menora – den syvarmede lysestaken

menora

Den sekskantede davidstjernen er det mest populære symbolet på jødedommen, og er så kjent at vi har brukt den som utgangspunkt til denne nettsidens logo.  Men visste du at det eldste symbolet på jødedommen er den syvarmede lysestaken kalt menora?

Bibelske røtter

Mens davidstjernen først ble tatt i bruk som symbol i middelalderen, leser vi allerede i Andre Mosebok om menoraen: «Du skal lage en lysestake av rent gull. . .  Seks armer skal gå ut fra lysestaken, tre på den ene siden og tre på den andre siden»:[1] Moses ble befalt å lage en menora i ørkenen, og den var en del av tabernakelet Israelittene bar med seg.  Minst en menora brant kontinuerlig i både det første og andre tempelet i Jerusalem.[2] Den mest kjente illustrasjonen av en samtidig historiker finner vi på Titusbuen, konstruert ca. 82 e.vt for å feire Romerrikets seier over det jødiske opprøret og ødeleggelsen av tempelet i Jerusalem.  Ifølge rabbinsk tradisjon var menoraen ca 1,6 meter høy.[3]

Siden det lenger ikke er et tempel i Jerusalem, har man i de fleste synagoger en lampe til minne om menoraen – den er alltid tent.  Synagogene i Oslo og Trondheim har også slike lamper, kalt ner tamid – den evige flammen.

Symbolsk verdi

Gjennom hele den bibelske perioden, i antikken, og i middelalderen var menoraen det mest fremtredende symbolet på jødedommen.  Menoraens fortsatte symbolske betydning i jødedommen understrekes i dag ved at den er symbolet på den jødiske staten, Israel, og det står en stor menora utenfor det israelske parlamentet (Knesset).

Symbolikken har blitt tolket på mange forskjellige måter.  En er at de syv armene representerer de syv dagene Gud skapte verden på, og det midterste lyset representerer Shabbat, den hellige hviledagen.

Lyset representerer også at man som jødisk folk ønsker å være et «lys for folkeslagene»[4], ved å holde mitsvot og «ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd»[5]Menoraen – eller mer presist kopier av menoraen – har ikke siden tempelets tid noen rituell verdi, og kan være laget av all slags materiale, men metall og keramikk er det mest vanlige.  Det er vanlig at alle lysene er like høye, og brenner slik at man ser hvert individuelle lys.  Slik som hvert lys har sin egen rolle, har vi som individer hver vår rolle her i livet, uansett religiøs tilhørighet.

 

[1] Andre Mosebok, 25:31-40

[2] Ca. 957 f.v.t. til 586 f.v.t, og ca. 515 f.v.t. til 70 e.v.t.

[3] Babylonsk Talmud, Menaḥot 62b

[4] Jesaja 42:6

[5] Sakarja 4:6