Mesusa – et utvendig symbol på et jødisk hjem

Mesusot

På de fleste jødiske hjem henger det en liten avlang boks på den høyre siden av dørstolpene (sett utenfra), kalt Mesusa, et utvendig symbol på et jødisk hjem.  Inni beholderen befinner det seg en liten, håndskrevet rull på pergament som inneholder tekster fra Tora, inkludert Shema bønnen.   Gjør den hjemmet mer jødisk?

Helliggjøre hjemmet

Man kan ta med seg sin jødiske levemåte hvor enn man befinner seg – på Svalbard eller i Sør-Afrika,  Et jødisk hjem er skapt at de som bor der; deres tro og tradisjoner.  Et sentralt konsept i jødedommen er at ting er ikke skapt, eller født, hellig, men det er menneskers handlinger som helliggjør.  Med det mener vi at vi skiller det ut fra det ordinære, og gjør det mer spesielt, det være seg en helligdag som Shabbat, eller en Tora-rull.

Ved å sette opp en Mesusa helliggjør man ett hjem.  Det er et bibelsk påbud[1], og det beskrives hva som skal stå på pergamentet, nemlig «at man skal elske Gud, bare tro på Gud, holde Guds lover, og fortelle det til sine barn».  Derfor står versene til Femte Mosebok 6:4-9, 11 og 13-21 på Mesusaens pergament.

Det må være ordrett…

Beholderen til pergamentet er ikke viktig, det er ingen religiøse regler om det, annet enn at det ikke må være helt tett for å beskytte pergamentet og dermed teksten.  Dette er fordi man skal sjekke ordene på pergamentet hvert syvende år.  Ordene må nemlig være håndskrevet av en jødisk person som, på best mulig måte, overholder de jødiske mitsvot Som med en Tora-rull og en bryllupskontrakt, kan det ikke være en eneste feil bokstav, eller feil med pergamentet – da vil rullen væreikke kunne brukes.

På den andre siden av pergamentet skriver man kun «Shaddai», som er ett av navnene på Gud nevnt i Toraen. Man ruller pergamentet fra venstre til høyre på skrift siden, og da ser man ordet Shaddai på «utsiden» av pergament rullen. De tre bokstavene i ordet Shaddai, er også de første bokstavene i frasen, Vokterne av Israelittenes dører.  Derfor tror mange at en Mesusa er der for å beskytte huset, men dette er folklore, og er ikke meningen bak en Mesusa.

Meningen med det hele

Hver gang man går inn og ut av en dør minner Mesusaen oss vår pakt med Gud.  Vi bærer dette med oss hver dag, men det skader ikke å bli minnet på det!  I tillegg signaliserer Mesusaen til alle at her er det et jødisk hjem, med alt hva det innebærer av regler, ritualer og tro.

Tekniske instrukser

Mesusaen settes opp på høyre side av døren, nederst i den øverste 1/3 delen og settes slik at den heller litt. Grunnen til dette er at rabbinerne i Talmud ikke kunne avgjøre om den skulle stå vannrett eller loddrett.

Den skal henges på alle dørstolpene i huset, med unntak av steder hvor man ikke oppholder seg lenge av gangen, som for eksempel bad og skap.

Man skal henge Mesusaen på den ytre dørstolpen innen 30 dager etter at man har flyttet inn i ett nytt hus, i Israel skal man gjøre det med en gang man flytter inn. Når man henger opp en Mesusa sier man en kort velsignelse.

[1] Femte Mosebok 6.9, 11.20