Det er to jødiske veivisere som her forteller litt om seg selv og det å være veiviser.

Maya:

Jeg heter Maya Odinsen Golan 20 år og oppvokst på Nesodden, men bor i Oslo nå.

Jeg er halvt norsk og halvt israelsk. Mamma er ikke jødisk og derfor valgte jeg konverterte til jødedommen da jeg var 11 år av kulturelle og tradisjonelle tilhørighets grunner. For min familie og meg har det alltid vært viktig å holde på de jødiske tradisjonene under helligdager spesielt. Jeg er ikke religiøs jøde og prøver enda å finne min vei i jødedommen.

Hvorfor er jeg Jødisk Veiviser?

Det er utrolig viktig jobb! Og spesielt viktig for det lille jødiske samfunnet i Norge at vi blir sett, hørt og viser oss frem som vi er.

Jødiske veivisere er under prosjektet «informasjonstiltak mot antisemittisme». Jeg håper at jobben vi gjør kan være med på å minske negative holdninger rundt jøder. Vi snakker ikke bare om identitet rundt jøder, men vi drar også inn andre minoriteter i samfunnet som også møter på utfordringer rundt sin identitet. Det at jeg på heltid jobber for å minske rasisme og negative holdninger rundt minoriteter er det som gjør denne jobben så utrolig givene!

I tillegg til det får vi reise rundt i hele Norge, holde foredrag og skape dialog med ungdom.  Vi møter på utrolig gode og åpensinnede mennesker.

Simon:

Hei, jeg heter Simon Folgerø og jeg er 22 år gammel. Jeg er født og oppvokst på sørlandet, der bodde jeg frem til jeg var 12 år gammel hvor jeg da flyttet til Oslo for å begynne å konvertere til jødedommen.

Hvorfor være Jødisk Veiviser?

Jeg valgte å bli veiviser ettersom jeg syntes det er en super viktig og god jobb. Det å kunne normalisere den jeg er, min identitet er viktig. Jeg får snakket med elever og lærere over hele landet og er med på å bekjempe antisemittisme og rasisme. Noe jeg syntes er ekstremt viktig.

Jeg jobber på mitt tredje år som veiviser og er kjempe glad for muligheten til å være med på dette prosjektet.

Kontakt oss her