Oktober 2021 – Erfaringsutveksling i Kautokeino

møte med samiske veivisere i kautokeino

I løpet av oktober har de jødiske veiviserne gjennomført flere lengre turer over hele landet! Judy og Dana har blant vært i Porsgrunn, Steinkjer og Trondheim i tillegg til flere lokale besøk. I Trondheim besøkte de «verdens nordligste synagoge» og de fikk en omvisning på det jødiske museet i byen. Det har tidligere nemlig vært et veldig aktivt jødisk miljø i Trondheim. Talia og Jakob har besøkt Hamar og Porsgrunn der Hamar katedralskole og Porsgrunn Vgs sto for tur. I Hamar tok vi en kaffe med Madelen Brovold som jobber på Høgskolen i Innlandet. Hun sjonglerer mellom flere prosjekter, og hun skriver blant annet om jødiske kvinner i norsk litteratur. Hun fortalte oss at hun ønsket å starte opp et nytt prosjekt om tredje generasjons jøder i Norge, og spesielt hvordan holocaust har påvirket oss og denne generasjonen. Grunnet sykdom tiltro Simon (Jakobs storebror) som vikar og var med på skolebesøk til Røyken sammen med Jakob og Frogn med Dana.

skolebesøk

De jødiske veiviserne har også vært til stede på «dialogseminar om antisemittisme og islamofobi» på rabita-moskeen i Oslo. Temaene som sto på dagsorden var «hvordan pandemien har påvirket oss som trossamfunn», «religion i et sekulært norsk samfunn» og «antisemittisme og islamofobi». Det var tre ulike paneler til hvert av temaene, og det var veldig lærerikt. Det er nemlig veldig viktig å bygge broer og relasjoner på tvers av de ulike trossamfunnene vi har i Norge slik at vi kan støtte hverandre i våre felles utfordringer og interesser.

Oktober ble avsluttet med en tur til Nord-Norge for de jødiske veivisere! Talia og Jakob satte seg på flyet til Båtsfjord, før turen gikk videre til Berlevåg. Dette var første gang jødiske veivisere hadde vært i Finnmark, og vi gjennomførte tre veldig hyggelige besøk der. I Berlevåg viste vi vår respekt til ofrene etter holocaust da det faktisk er en snublestein i denne lille havnebyen. Alle de fire veiviserne dro videre til Kautokeino for å møte de samiske veiviserne! Vi utvekslet erfaringer og kunnskap gjennom å presentere foredragene for hverandre, og vi lærte veldig mye om samisk kultur. Det var spennende å besøke samisk videregående, men reinsdyrsledekjøring var høydepunktet!