Oktober 2020 – Hva vil det si å være norsk?

norsk-flagg-sporsmal

Oktober måneden har vært spesielt spennende i år! Måneden var preget av både korona og busstreik. Vi måtte på bakgrunn av dette avlyse en reise til nord, men den skal vi få tatt igjen til våren.

Besøk i Oslo området og Telemark

Heldigvis var vi ikke nødt til å avlyse andre skolebesøk! Vi fikk dratt på flere skolebesøk i både Oslo-området og til Telemark! Vi synes det er veldig fint at vi ennå kan få reise, og vi har aldri hatt så stort pågang i innboksen som vi har nå! Det gjør oss glade.

Hva vil det si å være norsk?

Under skolebesøk i Kongshavn fikk vi muligheten til å besøke alle klassene på 3.trinnet. Den ene klassen var mottaksklasse, her fikk vi frem en ekstra fin og viktig samtale rundt identitet. vi har kommet et godt stykke når det kommer til integrering, likevel savnet elevene å bli sett på som en del av samfunnet. Én elev nevnte at han ikke følte seg norsk fordi andre mente han ikke var det. Denne kommentaren traff dypt. Samfunnet har fortsatt lang vei å gå.

Hvorfor ord er viktige

Som en del av vårt nyere opplegg har vi mer fokus på å snakke om ordbruk, og hvorfor det er så viktig å vite hvorfor man har bestemt at visse ord ikke skal brukes, hva som kan være vanskelig med vitser og hvorfor skjellsord kan såre. Husk at selv om man ikke mener noe hatefullt med en handling, kan en handling være hatefull!

Vi gleder oss til en ny innholdsrik måned med skolebesøk i november!

Den andre utgaven av Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge er kommet ut. Der har Veiviser Maya O. Golan skrevet et tidsskrift om Erfaringene jødiske veivisere fra gjort seg fra Skoleklasser. Ta gjerne en titt for et innblikk inn i våre erfaringer gjennom årene