Oktober & November 2022

Da var vi godt i gang med reising utenfor Oslo-Viken området! Vi har besøkt skoler i bla. Levanger, Hamar, Kristiansand, Trondheim, Porsgrunn og Sandefjord.

Vi har møtt alt fra små klasser til fulle auditorium. Alt fra stille klasser, til klasser som knapt klarer å sitte i 10 sekunder uten å rekke opp hånda med kriblende spørsmål. 

Elever som forstår Mayas sarkasme, og elever som ikke skjønner bæret.

Fellesnevneren for de ulike besøkene er de viktige samtalene vi har om rasisme og antisemittisme, og det at vi nærmest gir elevene identitetskrise (men som vi alle vet, skal ikke læring være alt for enkelt;)

Jobben er tøff, men det er utrolig givende med den gode responsen vi får fra både lærere og elever, og det er fantastisk at så mange ser verdien i å tilegne seg kunnskapen vi tilbyr.

Dette har sikkert sammenheng med at mange av temaene vi introduserer er viktige å ha et bevisst forhold til som menneske, som en innsats for å forebygge utvikling av fordommer generelt, ikke bare mot jøder.

Ved siden av skolebesøk, har vi vært aktive med å delta på alt fra panelsamtaler og NRK-intervjuer, til fagdager om nasjonale minoriteter i Norge. 

Både veiviserbesøk og andre innsatser føles som særlig viktig arbeid nå, mtp. 80 års-markeringen for deportasjonen av norske jøder, som er nå i november.

Sist, men ikke minst, så er vi godt på vei med planlegging av vårsemesteret. Målet vårt er å dekke så mange ulike steder som mulig før sommerferien. Dersom dere ønsker besøk, gjelder det å kontakte oss snarest mulig!