DMT logo

Jødedommen.no eies og driftes av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo og er en del av tiltaket Informasjonstiltak mot antisemittisme. Dette tiltaket har fått midler over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett.

Nettstedet inneholder ulike slags ressurser med et innenfra perspektiv på jødedommen og jødisk liv i Norge. Jødedommen driver ikke med misjon. Dette nettstedet skal utelukkende bidra til økt kunnskap om jødedommen og jødisk liv i Norge.