David-stjerne

Quiz om Davidstjernen

Hva kalles davidstjernen på hebraisk?

Hva representerer Davidstjernen?

Hvilket symbol brukte nazistene for å vise hvem som var jøder?

Når ble davidstjernen et populært jødisksymbol?

Hva blir davidstjernen i vår video «Hvem er jøde» symbolisert som?