jodisk-etiopisk-kvinner

Quiz om hvordan jøder ber

Hva heter bønneboken?

Jødene ber for ...

Hvilken bønn er et sentralt element i en hver gudstjeneste?

Når leses shema?

Hvor mange ganger om dagen ber en jøde?

Hvilken retning skal jødene be?

Hva heter tilleggsbønnen som legges til ved shabbat og andre jødiske helligdager?

Hva er noe du kan oppleve under en gudstjeneste som ofte kun er knyttet mot det sosiale og ikke bønnen?

Når kan en gudstjeneste i synagogen i Oslo starte?