Norge-flagg-fjell-hytte

Quiz om jødiske nordmenn

Omtrent hvor mange jøder bor i dag i Norge

Test p+å beskrivelsesfelt

Det finnes én menighet i Oslo og én i ...?

Hvilket år ble jødeparagrafen opphevet?

Hvilken forfatter var en forkjemper for å oppheve jødeparagrafen?

Hva heter den første jødiske menigheten i Norge, som ble stiftet i Oslo i 1892?

Hva betyr Cheider, som er jødisk undervisning for barn?

Hvor mange jøder ble deportert til Auschwitz og hvor mange overlevde?

Hvor mange mennesker har synagogen i Oslo plass til