Jom-Kippur-Frimerke

Quiz om Jom Kippur

Hva slags høytid er Jom Kippur?

Hva må man gjøre før man kan be Gud om tilgivelse?

Hva ba jødene om tilgivelse for den første Jom Kippur?

Hvilke av disse trenger jøder ikke å avstå fra under Jom Kippur

Hvem trenger ikke å faste?

Hvilket instrument markerer slutten på Jom Kippur?