Quiz om Kosher

Bagels

Hva er «kosher»?

Correct! Wrong!

Hvilke to ingredienser kan ikke blandes i følge kosher-reglene?

Correct! Wrong!

Hvilke landdyr er kosher?

Correct! Wrong!

Hvilke fisker er kosher?

Correct! Wrong!

Hvilke fugler er kosher?

Correct! Wrong!

Hva kalles kosher slakting?

Correct! Wrong!

Hvorfor deler jøder ofte kjøkkenet, med separat kjøkkenutstyr og -redskaper?

Correct! Wrong!

Hvilke av disse er IKKE nødvendig i henhold til shehita

Correct! Wrong!

Quiz om kosher
Ja, ja.. alt var jo ikke feil...
Du kan litt, du!
Du kan jo alt du! Har du jukset?

Share your Results: