metal-mesusa

Quiz om Mesusa

Hvilken bønn står det på pergamentet som ligger i mesusaen?

Hva gjør mesusaen med et hjem?

Hva er meningen med mesusaen?

Hvor skal en mesusa plasseres?

Hvor kommer versene på pergament rullen fra?