Gutt_Matsa

Quiz om Pesaḥ

Når på året feires pesaḥ?

Hvor lenge varer Pesaḥ?

Hvilken historie minnes vi under Pesaḥ?

Hvordan ble Pesaḥ markert i antikken?

Hva heter det rituelle måltidet under Pesaḥ?

Hva betyr ordet «seder»?

Hva er «haggada»?

Hvorfor spiser vi matsa (flatt, usyret brød) under pesaḥ

Hvilke av disse matvarene er IKKE ḥamets (gjæret produkt som ikke kan spises under pesaḥ)