Hamantaschen-purim

Quiz om Purim

Hvilken bok baserer høytiden Purim seg på?

Hvilket land ble Ester dronning av?

Hva het kongens rådgiver?

Hvilken av disse er ikke en av de fire religiøse påbudene knyttet til feiringen av Purim?

Hva kommer ordet Purim fra?

Hvem er ikke nevnt i Esters bok?

Hva er det mulig Hamentaschen symboliserer?

Hva er man påbudt å gjøre til Purim?

Hvem gir de jødiske barna i Oslo Purim matgaver til?