Quiz om Shabbat

Shabat-i-hjemmet

Hva er shabbat?

Correct! Wrong!

Hvorfor er Shabbat annerledes enn de andre ukedagene?

Correct! Wrong!

Hvilke ukedager feires shabbat?

Correct! Wrong!

Hva gjorde israelittene på Shabbat under ørkenvandringen?

Correct! Wrong!

Hva er melaḥa?

Correct! Wrong!

Hvilke av følgende aktiviteter gjør man vanligvis på Shabbat?

Correct! Wrong!

Hvilke av disse kan man IKKE gjøre på Shabbat?

Correct! Wrong!

Når går Shabbat ut?

Correct! Wrong!

Hvordan avsluttes Shabbat?

Correct! Wrong!

Quiz om Shabbat
Ja, ja.. alt var jo ikke feil...
Du kan litt, du!
Du kan jo alt du! Har du jukset?

Share your Results: