tora-rull

Quiz om Tora Rullen

Hva inneholder tora-rullen?

Hvilket språk er Tora skrevet på?

Etter jødisk tradisjon, hvor nedskrev Moses Tora?

Hva heter høytiden som markerer at man har lest ferdig torarullen og skal begynne på nytt igjen?

Hva gjør det ekstra vanskelig å lese fra tora-rullene?

Når leses hele ukens avsnitt høyt?

Hva er Talmud?