September 2022 – Nye veivisere!

I år er vi to nye veivisere som heter Nadine og Maya. Vi er begge 20 år og kommer fra Oslo. Nå skal det sies at Nadine bor LITT mer sentralt, men Maya klarer å reise timen ekstra hver gang vi skal ut på reise.

Tiden går fort når man har det gøy, og travelt har det vært i august og september. Det er godt å ha kommet i gang før flere av de jødiske høytidene rosh hashana, jom kippur, simḥat tora og sukkot kommer uke etter uke. Selvfølgelig gledes det til feiringene, og for så vidt en del fridager, men vi gleder oss vel så mye til komme oss ut på reiseturer til videregående skoler over hele Norge. Det personlige møtet med elevene er noe eget, og det å se at våre besøk har sin påvirkning varmer hjertene våre.

Vi har vært så heldige å få delta på fagdag i DMT med en delegasjon fra Jødisk Museum i Oslo (Jødisk Museum i Trondheim kunne dessverre ikke i år), samt representanter fra HL-senteret, Dialogpilotene, NLA og Høgskolen i Innlandet. Foredragene om jødisk middelalderhistorie, og holocaust som mulig viktig identitetsmarkør for norske jøder, var perfekt input for oss som har studert mye av dette gjennom studieløpet som forberedte oss på veiviserrollen.

Etter et godt utarbeidet formidlingskurs av skoleansvarlig i DMT Cecilie Philipson, har vi også muligheten til å holde omvisning i synagogen for skoleklasser som ønsker å komme til VÅR hjemmebane. Dette er noe litt annet enn å møte elevene i klasserommet, og å oppleve synagogen med alle sanser viser et helt annet aspekt av jødisk liv enn det man klarer å formidle med kun ord.

Foreløpig har vi blitt godt tatt imot under skolebesøk i Oslo-Viken-området, av interesserte og engasjerte elever og lærere. Vi ser at temaene vi tar opp er svært relevante for norsk ungdom i dag, og det er viktig å vektlegge at vi ikke kun formidler om «jøder», men stadig trekker paralleller til universelle temaer som rasisme, fordommer og identitetens komplekse natur. Ved å forklare jødedom og antisemittisme i en bredere kontekst, håper vi på at flere norske ungdommer vil kunne relatere. Utover det håper vi på å kunne gi elevene tankeredskaper som kan forebygge fordommer generelt på lang sikt. På den måten kan vi skape et litt mer tolerant Norge.