Står religiøse regler over landets lover? Spør oss om …

Storsamfunnet både bør og må basere seg på sekulære lover som fellesskapet sammen bestemmer gjennom demokratiske prosesser. Disse lovene gjelder for alle. Lover, verdier og normer i samfunnet vokser frem over lengre perioder og er det fundamentet som vi sammen ønsker å basere vårt samfunn på. Dette betyr ikke at religionene ikke har en plass opp i alt dette. Religioners etikk inspirerer og påvirker vårt samfunn. Innen jødedommen er det en religiøs regel at jøder skal følge landets lover i landet der man bor. Historisk ble denne religiøse reglen til i perioden rett etter ødeleggelsen av templet i Jerusalem i år 70 e.v.t. Dette tidspunktet i jødisk historie markerer overgangen fra jødedommen som en flertallsreligion for jøder i eget land til minoritetsreligionen for jødene i diasporaen rundt i verden. Det er derfor ingen motsetning for jøder mellom å leve som vanlige lovlydige borgere i Norge og samtidig overholde de jødiske religiøse levereglene og tradisjonene.