Titt på synagogen i Oslo!

Synagogen-Oslo

Klikk på pilene for å navigere rundt i synagogen.

Klikk på pluss tegnene for å lære mer om historien til synagogen, og hva symbolene betyr.

Her kan du lese mer om synagoger

Laget av våre venner i Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)