Tror jødene på Jesus? Spør oss om …

Jesus-Brasil

Det korte svaret på dette spørsmålet er nei. Jesus har ingen spesiell plass innen jødedommen og jødisk tro. Tilbake i kristendommens første tid i de første århundrer av vår tidsregning, skilte kristendommen og jødedommen lag. Kristendommen ble etter hvert til verdens største og mest utbredte religion, mens jødedommen har forblitt religionen til et lite folk, jødene.

Jesus selv var jøde. Den historiske personen Jesus, altså den Jesus kristne tror på, har hatt stor betydning for jødenes historie. Jøder har i mange århundrer bodd og levd som religiøs og etnisk minoritet i kristne samfunn i Europa og andre steder i verden. Her ble jøder ofte forfulgt og forskjellsbehandlet pga. sin tro.

Du kan se på en video om dette her.