Tror jøder på helvete? Spør oss om …

Flammer

Det korte svaret på dette spørsmålet er nei, selv om begrepet helvete opptrer i jødisk religiøs legendelitteratur og folklore. Da blir det ganske mye opp til den enkelte om hva en legger i ordet helvete.

Begrep som himmel og helvete er på mange måter synonymer for belønning og straff. Derfor er det større spørsmålet om jøder tror på en guddommelig belønning for å overholde Toraens regler, henholdsvis straff for å overtre Toraens regler. Svaret på dette er ja, selv om det er ulike måter å forstå hva som menes. Noen jøder forstår dette bokstavelig med konkret belønning – også inkludert himmel og helvete. I den motsatte enden finner vi i den delen av Talmud som handler om jødisk etikk utsagnet at «belønningen for å utføre/overholde en regel i Toraen er å få anledning til å utføre/overholde enda et av Toraens påbud eller forbud». Dvs. at belønningen for å tjene Gud er å kunne fortsette med dette videre frem i livet. Parallelt, er straffen for å overtre Toraens regler at en fortsetter med å overtre Toraens regler.