Tilbud til skoler

Det er få jøder i Norge, og mange ungdommer har aldri møtt en jøde. På mange skoler blir likevel ordet «jøde» brukt som et skjellsord.

Som et opplysende og avmystifiserende tiltak har Det Mosaiske Trossamfund iverksatt Veiviserprogrammet. Det består kort og godt i at to unge jødiske nordmenn reiser rundt til skoler over hele landet for å møte elevene og fortelle om sine erfaringer med å vokse opp som jøde i Norge, samt om den jødiske minoritetens historie, liv og utfordringer. I tillegg åpner de for refleksjon og dialog rundt omkringliggende temaer som identitet, tilhørighet og diskriminering.

Veiviserne reiser over hele landet for å besøke skoleklasser, så det er bare å ta kontakt! Opplegget gjennomføres i en dobbelttime og er tverrfaglig. Det er primært for videregåendetrinnet, men kan tilpasses og tilspisses etter ønske. Opplegget er helt kostnadsfritt for skolene.

Ski-VGS-Veivisere
Foto: Erlend Berge / Vårt Land

Veiviserprogrammet har pågått i fem år og har som langsiktige mål å synliggjøre jødiske nordmenn, spre kunnskap og bidra til å fjerne fordommer. Veiviserprogrammet er inspirert av tiltaket samiske veivisere og er en del av Informasjonstiltak mot antisemittisme som DMT har fått tilskudd til over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Veiviserne har gjennomgått et ettårig utdanningsprogram.

Kontakt oss her